ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΨΗΦΙΑΚΑ ΚΑΘΟΔΗΓΟΥΜΕΝΗΣ ΕΜΦΥΤΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

Digital Services

Παρά την αλματώδη ανάπτυξη και ενσωμάτωση των ψηφιακών εφαρμογών σε όλα τα επί μέρους πεδία της Οδοντιατρικής, οι ψηφιακές διαδικασίες σχετικά με την Καθοδηγούμενη Εμφυτευματολογία εκτελούνται από επαγγελματίες μη επαρκώς εκπαιδευμένους.

Οδοντοτεχνίτες, επαγγελματίες σχετικοί με την πληροφορική ή στην καλύτερη περίπτωση οδοντίατροι, με μικρή εμπειρία και εκπαίδευση στην Εμφυτευματολογία, είναι υπεύθυνοι για τον σχεδιασμό των εμφυτευματολογικών περιστατικών και τη συνακόλουθη δημιουργία των αντίστοιχων χειρουργικών ναρθήκων για την τοποθέτηση των εμφυτευμάτων.

Στις περιπτώσεις αυτές, εκτός κι εάν ο κλινικός έχει σημαντική εμπειρία και την ικανότητα να κατευθύνει επαρκώς την όλη διαδικασία, το όλο ψηφιακό πρωτόκολλο έχει αμφιλεγόμενα αποτελέσματα, ειδικά σε απαιτητικά περιστατικά.

Η ImmediaTeam αποτελεί μία ομάδα εξειδικευμένων Εμφυτευματολόγων με σημαντική εμπειρία σε όλα τα επί μέρους πεδία της Σύγχρονης Εμφυτευματολογίας και στη παροχή εκπαίδευσης πάνω σε αυτά, πάνω από όλα κλινικών που καθημερινά αντιμετωπίζουν πολυσύνθετα περιστατικά χρησιμοποιώντας με προβλεψιμότητα τα ψηφιακά πρωτόκολλα της Καθοδηγούμενης Χειρουργικής και Προσθετικής Εμφυτευμάτων. Ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες των καιρών, παρέχουμε στο συνάδελφο οδοντίατρο την απαιτούμενη υποστήριξη για να ξεκινήσει και να συνεχίσει με ασφάλεια το "ταξίδι" του στον κόσμο της Ψηφιακά Καθοδηγούμενης Εμφυτευματολογίας.

Η ImmediaTeam αναλαμβάνει τον ψηφιακό σχεδιασμό των περιστατικών σας, την 3D εκτύπωση του χειρουργικού σας νάρθηκα και, αν απαιτείται, της κατασκευασμένης - πριν το χειρουργείο - μεταβατικής αποκατάστασης για την άμεση τοποθέτηση των εμφυτευμάτων!

Σε συνεργασία με την εξειδικευμένη ομάδα της ImmediaTeam απολαμβάνετε τις πλέον ποιοτικές ψηφιακές υπηρεσίες με Χειρουργικούς Νάρθηκες δημιουργημένους από Εμφυτευματολόγους για Εμφυτευματολόγους!

Συνεργαζόμενοι με τις εταιρείες Aven Dental και BEGO Implant Systems, παρέχουμε τη δυνατότητα της ταχύτατης δημιουργίας του προσωπικού σας λογαριασμού και της συνακόλουθης ψηφιακής φόρμας παραγγελίας για τα περιστατικά σας!

TOP