Ερωτήσεις & Απαντήσεις

Γιατί επιτυγχάνεται ακριβέστερη, ταχύτερη κ ατραυματική τοποθέτηση εμφυτευμάτων, καθώς και ολοκλήρωση της χειρουργικής και προσθετικής διαδικασίας σύμφωνα με τον λεπτομερή εξατομικευμένο ψηφιακό σχεδιασμό του κάθε περιστατικού.

Τα βασικά στάδια είναι:

 1. Εγγραφή στην ειδική ψηφιακή διαδικτυακή πύλη της Aven Dental και συμπλήρωση της ειδικής φόρμας.
 2. Συλλογή κλινικών (αποτυπώματα-καταγραφές) και ακτινογραφικών δεδομένων και μεταφόρτωσή τους στην ειδική διαδικτυακή πύλη της Aven Dental.
 3. Ψηφιακός σχεδιασμός περιστατικού και χειρουργικού νάρθηκα.
 4. Επικοινωνία της ImmediaTeam με τον ιατρό, και έγκριση σχεδίου θεραπείας.
 5. 3D εκτύπωση και αποστολή χειρουργικού νάρθηκα από την BEGO Implant Systems/Bremen/Germany, καθώς και της εξειδικευμένης χειρουργικής κασετίνας από την Aven Dental, απευθείας στο ιατρείο του κλινικού.
 6. Υπολογιστικά κατευθυνόμενη χειρουργική επέμβαση τοποθέτησης εμφυτευμάτων.
 7. Προαιρετικά, άμεση φόρτιση των εμφυτευμάτων με προ-κατασκευασμένη μεταβατική προσθετική εργασία (ή μεταβατική προσθετική εργασία που δημιουργείται εκ των υστέρων).

Η υπηρεσία παρέχει νάρθηκες για πλήρως κατευθυνόμενη τοποθέτηση των εμφυτευμάτων της BEGO Implant Systems, αλλά και νάρθηκες για απλή πιλοτική καθοδήγηση κατά την τοποθέτηση εμφυτευμάτων όλων των εταιρειών. Όπως επίσης σχεδιάζονται και νάρθηκες διαφορετικού είδους στήριξης (οδοντικής, βλεννογόνιας, μεικτής) αναλόγως με το περιστατικό.

Τα αποτυπώματα πρέπει να ληφθούν με σιλικόνη αθροιστικού τύπου (όπως μονοφασική μέσης ρευστότητας) ή με πολυαιθέρα, σε περίπτωση αναλογικής αποτύπωσης. Στην περίπτωση της χρήσης ενδοστοματικού σαρωτή θα πρέπει να δοθεί μεγάλη προσοχή στη διαδικασία της σάρωσης και να επιβεβαιωθεί η ορθότητά της πριν την αποστολή του αρχείου stl.

Η υπολογιστική τομογραφία κωνικής δέσμης (CBCT) είναι η εξέταση εκλογής. Αναλυτικές πληροφορίες θα βρείτε στα manual της ImmediaTeam (εξειδικευμένα εγχειρίδια για τον κλινικό και τον ακτινολόγο), τα οποία μπορείτε να προμηθευτείτε από την Aven Dental στα πλαίσια της χρήσης της ψηφιακής υπηρεσίας καθοδήγησης.

Μπορείτε κάλλιστα να στείλετε είτε τα αποτυπώματά σας, είτε τα εκμαγεία σας (σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να έχουν ήδη αναρτηθεί σε αρθρωτήρα και να αποσταλούν πάνω στα αντίστοιχα πέδιλα) στο συνεργαζόμενο με την ImmediaTeam οδοντοτεχνικό εργαστήριο (για πληροφορίες σχετικά με το εργαστήριο, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Aven Dental), το οποίο θα τα ψηφιοποιήσει και ακολούθως θα μας αποστείλει τα απαραίτητα ψηφιακά αρχεία.

Η υποβολή ενός περιστατικού γίνεται μέσω της ειδικής διαδικτυακής πύλης στην ιστοσελίδα της Aven Dental, είτε μέσω της ιστοσελίδας της ImmediaTeam που παραπέμπει στην προαναφερθείσα ειδική διαδικτυακή πύλη.

 

Μετά από την ολοκλήρωση και υποβολή της αίτησης, η πορεία διαχείρισης ενός περιστατικού περιλαμβάνει τα παρακάτω στάδια:

 1. Επιβεβαίωση της εγκυρότητας του ψηφιακού αρχείου DICOM από την ακτινογραφική εξέταση υπολογιστικής τομογραφίας.
 2. Επιβεβαίωση της παράδοσης όλων των απαραίτητων αποτυπωμάτων/καταγραφών/εκμαγείων στο συνεργαζόμενο με την ImmediaTeam οδοντοτεχνικό εργαστήριο, ή της εγκυρότητας των ψηφιακών αρχείων STL από ενδεχόμενες ενδοστοματικές σαρώσεις.
 3. Μετά από τα παραπάνω, και εντός των επόμενων 48 ωρών, ολοκληρώνεται η αρχική πρόταση της ImmediaTeam σχετικά με τον ψηφιακό σχεδιασμό των προς τοποθέτηση εμφυτευμάτων, η οποία αποστέλλεται άμεσα στον κλινικό, μέσω email, με τη μορφή ενός σύντομου, περιεκτικού video, το οποίο επικοινωνεί όλες τις απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τις ακριβείς θέσεις των εμφυτευμάτων, αλλά και ενδεχόμενες κλινικές/σχεδιαστικές ιδιαιτερότητες του περιστατικού σας.
 4. Σε αυτήν τη φάση και πάντα μέσω της ειδικής διαδικτυακής πύλης στην ιστοσελίδα της Aven Dental, μπορείτε να προχωρήσετε στην τελική έγκριση της αρχικής πρότασης ή να ζητήσετε συγκεκριμένες τροποποιήσεις στον ψηφιακό σχεδιασμό (σε αυτήν την περίπτωση θα ακολουθήσει η αποστολή δεύτερου video με τον τροποποιημένο σχεδιασμό).
 5. Μετά την τελική σας έγκριση, η ImmediaTeam συνεχίζει με το σχεδιασμό του κατάλληλου χειρουργικού νάρθηκα και ακολουθεί η εκτύπωση και η αποστολή του από την BEGO Implant Systems απευθείας στο ιατρείο σας.

Φυσικά! Με την ολοκλήρωση του σχεδιασμού και αν ο ιατρός επιθυμεί, με τα σύγχρονα κατευθυνόμενα πρωτόκολλα εμφυτευματολογίας δίνεται η δυνατότητα να προ-κατασκευαστεί η άμεση μεταβατική προσθετική εργασία στο συνεργαζόμενο με την ImmediaTeam οδοντοτεχνικό εργαστήριο, εξασφαλίζοντας τον μικρότερο δυνατό χρόνο αποκατάστασης των εμφυτευμάτων και τη μέγιστη ικανοποίηση του ασθενούς. Ο κλινικός μπορεί βέβαια να προτιμήσει την άμεση φόρτιση των εμφυτευμάτων με άμεση μεταβατική προσθετική εργασία που δημιουργείται εκ των υστέρων, είτε στο συνεργαζόμενο με την ImmediaTeam οδοντοτεχνικό εργαστήριο, είτε σε εργαστήριο της επιλογής του.

Ναι, υπάρχει η δυνατότητα κατά το σχεδιασμό του χειρουργικού νάρθηκα να γίνει εξατομικευμένη μελέτη που θα υποστηρίζει τις προτιμήσεις του κλινικού σχετικά με τις απαιτήσεις του κάθε περιστατικού.

Σε όλα τα στάδια (μεσω της υπηρεσίας online support της ImmediaTeam) οι εξειδικευμένοι εμφυτευματολόγοι της ImmediaTeam είναι εδώ για να ξεπεράσουμε μαζί την όποια δυσκολία μπορεί να εμφανιστεί και με ασφάλεια να οδηγηθούμε στην άρτια ολοκλήρωση του περιστατικού σας.

 

Τα πρωτόκολλα κατευθυνόμενης τοποθέτησης εμφυτευμάτων δεν αποκλείουν καθόλου τη χρήση τεχνικών ανάπλασης διεχγειρητικά. Επιπλέον στη φάση του σχεδιασμού, η δυνατότητα αλληλεπίθεσης στο λογισμικό πρόγραμμα της τρισδιάστατης απεικόνισης των ιστών της υπάρχουσας κατάστασης σε συνδυασμό πάντα με τον τελικό προσθετικό στόχο, παρέχουν στο χειρουργό ακόμα πιο ακριβείς πληροφορίες σχετικά με το είδος του ελλείμματος, διευκολύνοντας έτσι στην επιλογή της πλέον κατάλληλης αναπλαστικής τεχνικής.

Ειδικά για αυτόν το σκοπό η ImmediaTeam έχει δημιουργήσει εξειδικευμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης στην κατευθυνόμενη εμφυτευματολογία το οποίο περιλαμβάνει θεωρητικό, αλλά και πρακτικό μέρος (hands-on). Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα παρακαλούμε επικοινωνήστε με την Aven Dental.

Φυσικά! Μπορείτε να στείλετε ένα email στο guide@avendental.gr με την πανοραμική ακτινογραφία του ασθενούς σας (αναφέροντας υποχρεωτικά τις επιθυμητές θέσεις εμφυτευμάτων και πιθανώς όσα υπάρχοντα δόντια έχουν αυξημένη κινητικότητα) και θα σας καθοδηγήσουμε σύντομα, με email, σχετικά με το ενδεικνυόμενο πρωτόκολλο εκτέλεσης της υπολογιστικής τομογραφίας κωνικής δέσμης CBCT (ψηφιακό αρχείο Dicom) και της αποτύπωσης των δοντιών-ιστών του ασθενούς σας (ψηφιακά αρχεία STL). Επίσης, θα σας ενημερώσουμε για το αν το υποψήφιο περιστατικό σας είναι: α) απλό (standard) περιστατικό, για το οποίο μπορείτε απευθείας να παραγγείλετε τον αντίστοιχο χειρουργικό νάρθηκα (video) ή β) σύνθετο (complex) και απαιτεί χρήση της Υπηρεσίας Υποστήριξης της ImmediaTeam (video).

TOP