ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΜΑΛΑΚΩΝ ΙΣΤΩΝ

The Microsurgical Approach

Η δυνατότητα της άρτιας διαχείρισης των περιοδοντικών και περιεμφυτευματικών μαλακών ιστών παρέχει στον κλινικό τον ‘’έλεγχο’’ ακόμα και των πιο απαιτητικών περιστατικών.

Από την πάχυνση του περιεμφυτευματικού βιότυπου μέχρι την δημιουργία ευρείας ζώνης κερατινοποιημένων ιστών γύρω από τα οδοντικά εμφυτεύματα, από τις αναπλαστικές επεμβάσεις κάλυψης εκτεθειμένων ριζών μέχρι τη στοχευμένη χειρουργική διαχείριση της φάσης της αποκάλυψης των εμφυτευμάτων, αυτό το υπερεντατικό πρόγραμμα δίνει στο συμμετέχοντα, μέσα από μία σειρά παρουσιάσεων και hands-on πρακτικών ασκήσεων σε κεφαλές χοίρων, τη δυνατότητα να εκτεθεί στην πρακτική εφαρμογή των αρχών της Μικροχειρουργικής στην ανάπλαση των μαλακών ιστών.

Η ολοκληρωμένη γνώση και χρήση προχωρημένων μικροχειρουργικών τεχνικών, όπως η λήψη του υποεπιθηλιακού μοσχεύματος συνδετικού ιστού και του ελεύθερου ουλικού μοσχεύματος, οι μετατοπιζόμενοι κρημνοί και η tunneling τεχνική, δίνονται με τον πλέον συστηματικό και αναλυτικό τρόπο, αντάξιο των υψηλών απαιτήσεων που διακρίνουν τα προγράμματα της ImmediaTeam.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα παραλάβουν το Πιστοποιητικό Ολοκλήρωσης Εκπαίδευσης στην Μικροχειρουργική Ανάπλαση Μαλακών Ιστών από την ImmediaTeam International Association.

Για περισσότερες πληροφορίες ή/και για να δηλώσετε το ενδιαφέρον σας σχετικά με το πρόγραμμα, επικοινωνήστε μαζί μας στο info@immediateam.org και θα σας ενημερώσουμε άμεσα για τις διαθέσιμες θέσεις στα προσεχή μας προγράμματα.

TOP